Naar hoofdinhoud

Gekozen locatie / Eindhoven en omstreken

Best
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Nuenen
Veldhoven
Waalre

<<< Wijzig locatie

Op rekening rijden - Eindhoven e.o.

In beginsel rekent u contant af (liefst met gepast geld) in de taxi. Onder bepaalde omstandigheden wordt toegestaan om (middels automatische incasso of op factuurbasis) op rekening te rijden. Bijvoorbeeld als u wegens een beperking niet in staat bent om zelfstandig contant te betalen, wanneer u in een instelling woont of wanneer sprake is van bewindvoering of curatele.

Een aanvraag daartoe kunt u (c.q. de instelling waarin u woont, uw bewindvoerder of curator) indienen bij:

Contractbeheer Taxbus
Antwoordnummer 15030
5600 VH Eindhoven

of per mail via info@taxbus.nl

onder vermelding van "aanvraag op rekening rijden Taxbus".
Bij uw aanvraag dient u in elk geval uw naam, adres, pasnummer en de reden waarom u op rekening wilt rijden, te vermelden.

Binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie waarin uw aanvraag wordt toegewezen of afgewezen. Ingeval van toewijzing ontvangt u de spelregels voor op rekening rijden en, indien van toepassing, een aanvraag/machtigingsformulier dat u ingevuld moet retourneren. Na verwerking van dit formulier ontvangt u een brief waarin staat per wanneer u op rekening kunt rijden. Wanneer een bedrag na activering van op rekening rijden niet geïnd kan worden, kan deze faciliteit (tijdelijk) worden stopgezet.

Wordt geen toestemming verleend voor op rekening rijden, dan wordt uw aanvraag gemotiveerd afgewezen. Op rekening rijden wegens gemak wordt niet toegestaan.