Naar hoofdinhoud

Update 19-4-2021: Richtlijnen Taxbus in veband met coronamaatregelen

Op 25 januari 2021 zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld voor veilig gecombineerd zorgvervoer met de taxi. Deze richtlijnen zijn opgesteld door KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) naar aanleiding van een advies vanuit het OMT over het groepsvervoer van risicogroepen.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat de reizigers, die gebruikmaken van Taxbus, per 8 februari 2021 verplicht zijn een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen en dat het aantal personen dat maximaal in een voertuig mag zitten wordt beperkt.

Bovenstaande meegenomen gelden per 8 februari 2021 de volgende richtlijnen binnen het Taxbus-vervoer:

  1. Als u een rit boekt, dan stelt de telefonist u enkele vragen om na te gaan of u geen Corona gerelateerde klachten heeft (gezondheidscheck). Als u geen klachten heeft, dan mag u met de Taxbus reizen.
  2. De chauffeur draagt een chirurgisch/medisch mondkapje. U bent verplicht een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR)* bij u te hebben en deze te dragen in de taxi. Indien u dit niet bij u heeft en/of weigert op te zetten, dan kan de chauffeur u (voor zijn/haar en uw veiligheid) niet vervoeren.
  3. Wij verzoeken u om “reizen via automatische incasso" aan te vragen, voor meer informatie klik hier: reizen via automatisch incasso.
  4. U laat uw pasje zien aan de chauffeur, maar hoeft dit niet te overhandigen.
  5. Als u vanuit uw gemeente een indicatie heeft zoals reizen per taxibus of taxi personenauto, dan zal de vervoerder hier rekening mee houden.
  6. Er mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats nemen.
  7. Reizigers stappen zo mogelijk zelf in- en uit en doen de gordel om, maar de chauffeur kan wel ondersteunen als dit nodig is.

* Zie voor meer informatie: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/mondneusmaskers-of--kapjes-verschillende-soorten onder het kopje “Chirurgische maskers”

Chirurgische mondkapjes zien er als volgt uit en hier zal type 2 of type 2R op staan:

Chirurgische mondkapje type 2
Chirurgische mondkapje type 2
Chirurgische mondkapje type 2R
Chirurgische mondkapje type 2R